Boosterdose difteri, stivkrampe, kikhoste og polio

For flere av vaksinene som gis i barnevaksinasjonsprogrammet, trengs det gjentatte oppfriskningsdoser (boostervaksiner) i voksen alder for å opprettholde beskyttelsen mot de aktuelle sykdommene. Slik oppfriskningsvaksinasjon er anbefalt for stivkrampe-, difteri- og poliovaksine. Den høye forekomsten av kikhoste i Norge, gjør at også kikhostevaksine nå anbefales jevnlig oppdatert.
Det anbefales å ta boostervaksine mot alle disse sykdommene ca. hvert 10. år. Dette gjelder alle voksne, også personer som ikke har tenkt seg på utenlandsreise.
Vaksine mot difteri, stivkrampe og kikhoste ble innført i barnevaksinasjonsprogrammet i 1952, og var tatt i bruk i hele landet i løpet av få år. I tillegg er mange menn vaksinert under militærtjeneste, også før 1952 (dokumentasjon i vernepliktsbok).
(Kilde: Folkehelseinstituttet)

Ta kontakt med oss for å få boostervaksine som anbefalt av Folkehelseinstituttet.

Sandvika Legesenter
Sandvika legesenter
Postboks 291
1301 SANDVIKA

Besøks adresse:
Engervannsveien 29
1337 SANDVIKA

Telefon:
67 80 86 50

Fax:
67 54 73 90

SMS:
2097, se Time-/rp.bestilling for hvordan dette gjøres