Sesonginfluensa

Vaksinen mot vanlig sesonginfluensa kommer hver høst. Den anbefales til eldre over 65 år, gravide i 2 og 3. trimester, pasienter med kroniske sykdommer (hjerte- og lungesykdommer, nyre- eller leversvikt, enktelte nevrologiske tilstander, svekket imunforsvar og peroner med alvorlig fedme) eller som på annen måte er utsatt for risiko dersom de får influensa.1_legeforeningen_logo.jpg Følg med på nettsidene eller i lokalpressen for oppdatering vedr. tidspunkt for vaksinens ankomst.

INFLUENSA VAKSINEN VIL KOMME I MIDTEN AV SEPTEMBER 2018.

Vi starter vakinering så snart vi får vaksinen.
Sandvika Legesenter
Sandvika legesenter
Postboks 291
1301 SANDVIKA

Besøks adresse:
Engervannsveien 29
1337 SANDVIKA

Telefon:
67 80 86 50

Fax:
67 54 73 90

SMS:
2097, se Time-/rp.bestilling for hvordan dette gjøres