Coronarisiko karantene og isolasjonsregler

Om karantene etter reiser til områder med vedvarende smitteHjemmekarantene
Når du er i hjemmekarantene skal du også holde deg mest mulig hjemme. Du skal ikke gå på skole eller jobb, kun hjemmekontor. Du skal heller ikke ta lengre reiser innenlands eller utenlands eller ta offentlig transport.
Du bør unngå steder hvor det er vanskelig å holde avstand og du skal som hovedregel ikke oppsøke offentlige steder, slik som butikker, apotek og kafeer. Ved mangel på alternativer, kan du gå ut for å gjennomføre nødvendig ærender i butikk.
Men hold 1-2 meters avstand til andre og unngå kø.
Du kan gå tur ute, men hold god avstand til andre.
Det er viktig at du følger med på om du utvikler symptomer. Dersom du utvikler feber eller luftveissymptomer, skal du straks isolere deg.
Barn som er i karantene kan ikke ha lekekamerater utover de som befinner seg i hjemmet.
Hovedpoenget er at du ikke skal smitte andre før du selv utvikler symptomer, men det må også være praktisk gjennomførbart.
Regjeringen innførte 20. mars et forbud mot å overnatte på fritidseiendom utenfor egen kommune. Les mer om dette på regjeringens nettsider
Det gis unntak for personer i karantene som bor sammen med et hustandsmedlem som er i isolasjon med påvist koronavirus.
Personer som er i karantene fordi de bor sammen med en som er bekreftet smittet, kan dermed overnatte på hytta i den perioden den smittede er i isolasjon hjemme. Den smittede skal bli hjemme, mens de andre personene i husstanden kan overnatte på hytta.
Folkehelseinstituttet (FHI) har egne råd til personer i hjemmekarantene.
Folkehelseinstituttet har oversatt informasjon til personer som må holde seg hjemme til 26 ulike språk. Dokumentene finnes her.

Hjemmeisolasjon
Dersom du har fått påvist koronavirus må du isoleres.
Det betyr at du må holde deg hjemme hele tiden og ikke gå ut. Du skal helst holde to meters avstand til de du bor sammen med og ha eget rom og bad når dette er mulig. Bruk egne baderomsartikler, inkludert eget håndkle.
Du må være nøye med hånd- og hostehygiene for å unngå å smitte andre i husstanden. Det er også viktig med hyppig rengjøring av hjemmet, spesielt de stedene som dere ofte tar på.
De du bor sammen med skal være i karantene.

Pasienter som er innlagt i helseinstitusjon, kan avslutte isoleringen når:
Pasienten er symptomfri* og det foreligger to negative RT-PCR testresultater for SARS CoV-2 med minimum 24 timers mellomrom
eller: dersom det er gått 7 døgn etter symptomfrihet.

Pasienter som er hjemmeisolerte, kan avslutte isoleringen når:
Pasienten er symptomfri*
Det er gått 3 døgn etter symptomfrihet

det er gått minst 8 døgn etter symptomdebut (14 døgn for alvorlig immunsupprimerte, se risikogrupper og deres pårørende
I tillegg anbefales det, som en ekstra sikkerhet, at helsearbeidere bruker kirurgisk munnbind mens de jobber med pasienter i risikogrupper inntil det er gått 14 dager fra symptomstart.
Pasienter smittet med covid-19 og som har milde symptomer og er isolert i hjemmet, bør fortsette å være i isolasjon i 3 dager etter at de er blitt symptomfri. Retesting anbefales ikke.
Asymptomatiske som har testet positivt, kan avslutte isoleringen når:
det er gått 14 dager etter prøvetakingsdatoen som ga positiv test.
Testing av personer som ikke utvikler symptomer, anbefales generelt ikke. Dette fordi man ikke vet hvor i forløpet asymptomatiske personer befinner seg.
*Pasienten regnes som symptomfri når hun / han er tilbake i sin habituelle tilstand. Dersom langvarig uttalt tørrhoste er eneste gjenstående symptom, gjøres en individuell vurdering, og etter 21 dager fra sykdomsstart kan isolasjonstiltak oppheves. Tap av smak- og luktesans kan vedvare over tid og tillegges ikke vekt ved avisolering.

0 0
Feed