Coronavirus

Anbefalinger vedrørende luftveisinfeksjon og bekymring samt karanteneråd for Coronavirus (2019-nCoV-infeksjon)
Hva gjør du hvis du mistenker at du er syk med det nye coronaviruset eller har vanlig luftveisinfeksjon (forkjølelse etc)?


Vi tilbyr videokonsultasjon kostnadsfritt dersom du har mistenkt smitte eller har vært i områder der det er registret Corona. Du bestiller time for dette på vanlig måte som du bestiller dropin/ØH-time. NB: Vennligst oppgi "videotime" ved bestilling. Du kan også kontakte med oss på telefon 67808650 for enkle råd eller Coronatelefonen i Bærum på telefon 67505959. Dersom du ikke kommer gjennom per telefon til fastlegekontoret eller legevakten: For konkrete råd, ring Smittevernvakta hos FHI på 21 07 70 00 på dagtid. Utenom kontortid alle dager: 21 07 63 48.


Pasienter med vanlig forkjølelse, annen lufveisinfeksjon, mistenkt smitte, eller vært i kontakt med mulig smitte skal ikke gå inn på Sandvika Legesenter. 

Viruset gir uttalt smittefare og risiko for at vi må stenge hele legesenteret i 2 uker.


13. mars 2020 kom helsemyndighetene med nye anbefalinger for testing. De som er i hjemmekarantene vil ikke lenger bli testet og skal heller ikke kontakte helsevesenet - med mindre de har behov for helsehjelp. Testing er forbeholdt visse pasientgrupper og helsepersonell som får luftveissymptomer.

I dagens situasjon er det nødvendig å gjøre prioriteringer og Folkehelseinstituttet tilrår at det utføres test for SARS-CoV2 hos personer med akutt luftveisinfeksjon med feber, hoste eller tungpustethet, i prioritert rekkefølge:
Pasienter med behov for innleggelse
Pasienter/beboere i helseinstitusjoner
Ansatte i helsetjenesten med pasientnært arbeid*
Personer over 65 år som har underliggende, kronisk sykdom**
Person som har vært i nærkontakt med et bekreftet tilfelle av covid-19.
*Ansatte i pasientnært arbeid kan vurderes for testing også ved mildere akutte luftveissymptomer uten annen sannsynlig årsak som har vart over 2 døgn.**underliggende kronisk sykdom som hjerte-karsykdom, diabetes, kronisk lungesykdom, kreft og høyt blodtrykk.
Andre personer med akutt luftveisinfeksjon tilbys vanligvis ikke test, heller ikke etter reise. De skal holde seg hjemme til en dag etter symptomfrihet.
Det kan gjøres unntak og lokale tilpasninger.
Personer uten symptomer skal IKKE testes.


Symptomene på sykdommen er som ved andre luftveisinfeksjoner, som hoste, feber, sår hals, brystsmerter og pustevansker.


Mer og oppdatert generell info: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/

Mer og oppdatert info om spredningsområdet: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/omrad...

Mer og oppdatert info om karantene: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helseperson...


Vi gjentar at pasienter med mistenkt coronavirus og/eller vanlig luftveisinfeksjon som forkjølese skal ikke oppsøke fastlegekontoret. Legevakten i Bærum er ansvarlig for testing av Corona. Vi er behjelpelig med å vurdere pasientens risiko per telefon før de eventuelt bes ringe legevakten. 

0
Feed

Skriv en kommentar