Coronavirus

Anbefalinger vedrørende luftveisinfeksjon og bekymring for Coronavirus (2019-nCoV-infeksjon)


25.feb 2020 FHI har idag oppdatert råd om hvem som inngår i definisjon av et mistenkt tilfelle:


Vennligst kontakt Legevakten i Bærum per telefonnr. 116117 for prøvetaking dersom du har akutt luftveisinfeksjon med minst ett av følgende symptomer:
Hoste, kortpustethet, feber og som i løpet av de siste 14 dagene før symptomdebut, oppfyller minst ett av følgende kriterier:


1. Har vært i områder med vedvarende spredning: Per 25.2.2020 regnes fastlands-Kina, Iran, Sør-Korea og de italienske regionene Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna og Veneto som område med vedvarende spredning.
2. Har vært i nærkontakt (se under) med et bekreftet tilfelle av Coronavirus-infeksjon (SARS-CoV-2)
3. Har pleiet/behandlet en pasient, håndtert prøvemateriale fra eller på annen måte hatt tilsvarende nærkontakt med en person som er bekreftet syk med Coronavirus-infeksjon (SARS-CoV-2)

Mer og oppdatert info: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/

Pasienter med mistenkt Coronavirus skal ikke oppsøke fastlegekontoret. Legevakten i Bærum er ansvarlig for testing. Fastleger kan være behjelpelig med å vurdere pasientens risiko per telefon før de eventuelt bes ringe legevakten. 

0 0
Feed