Meslinger

I Europa har det de siste årene vært mange utbrudd av meslinger. Flest tilfeller i

2018/19 er meldt fra Romania, Italia, Polen, Frankrike, Hellas og Storbritannia.
Vaksine før lengre reise til disse landene kan vurderes for barn fra 9
mndr. Dersom barnet er under 12 mndr må dosen gjentas i program ved 15 mndr.

Det er bekreftet meslinger hos en person i Oslo og smittetiltak er igangsatt rundt denne personen.


– Vi venter ikke at dette vil ramme mange flere. Vi bruker anledningen til å minne om at alle som ikke er vaksinert før og ikke har gjennomgått meslinger anbefales vaksinasjon, sier smittevernoverlege Bjørg T. Dysthe.


Meslinger er den mest smittsomme og mest alvorlige av barnesykdommene. Før vaksinen ble tatt i bruk i 1969 opptrådte store meslingepidemier omtrent hvert tredje år. De som er født i Norge før 1960 har så høy sannsynlighet for å ha gjennomgått meslinger at MMR-vaksine vanligvis ikke er nødvendig.


Meslingvaksine ble introdusert i barnevaksinasjonsprogrammet i 1969. Fra 1983 i vaksinen mot meslinger, kusma og røde hunder (MMR-vaksine) som gis ved 15 måneder og i 6. klasse (11–12 år). Før ett års alder vil ikke vaksinen gi nok effekt.


Vaksinasjonsdekningen for MMR-vaksine i 2016 var 97 prosent av 2-åringer og 93 prosent av 16-åringer i Bærum. Vaksinasjon med en dose gir ca. 95 prosent beskyttelse. Det gis to doser for å øke effekt på de 5 prosent som ikke responderer på første dose. Beskyttelsen varer sannsynligvis livet ut.


På verdensbasis er meslinger fremdeles en betydelig dødsårsak for barn. I Europa har det de siste årene vært mange utbrudd av meslinger, særlig i befolkningsgrupper som av ulike grunner har lav vaksinasjonsdekning. Flest tilfeller i 2017 ble meldt fra Romania, Italia, Hellas og Tyskland. 


– Alle som ikke er vaksinert før eller ikke har gjennomgått sykdommene, spesielt innflyttere fra land med lav vaksinasjonsdekning, helsepersonell og barnehagepersonell bør ta vaksinen, sier Dysthe. 


Antistoffundersøkelse før vaksinering er ikke nødvendig.
Vaksinen er gratis og Folkehelsekontoret har drop-in onsdager kl. 13–15. Time kan også bestilles på tlf. 67 50 32 00.

0 0
Feed