Rabies

Etter sak i media der en ung jente døde av rabies (hundegalskap) etter klor fra hund, har noen pasienter opplevd bekymringer før eller etter utenlandsreise. Det er lav terskel for å anbefale rabiesvaksine før utenlandsreise til eksponerte land. 

Det tragiske dødsfallet av en ung kvinne som hadde vært på reise til Filippinene har økt oppmerksomheten om rabies. Risikoen for rabies er kjent i de fleste land utenfor Vest Europa og Nord Amerika Risikoland


Ved lengre reiser eller forventet kontakt med dyr i risikoområder anbefales rabies vaksine (to doser med minst 7 dagers mellomrom). Land uten risiko er oppgitt i Tabel 1.

Rabies er en dødelig virussykdom som spres fra infiserte pattedyr (oftest fra hunder). Inkubasjonstid for rabies er vanligvis 1-3 måneder, sjelden mer enn 1 år. Dype bitt i hoderegionen (hode, hals, hender) er farligst. 


Dersom man blir klort, bitt eller slikket på skadet hud eller på slimhinner kan det være risiko for smitteoverføring. Det er viktig med vask og desinfeksjon av såret umiddelbart, men lokalt helsevesen skal alltid kontaktes. Det skal raskt settes posteksponeringsvaksine mot rabies og vurderes om det er grunnlag for immunglobulin (antistoffer mot rabies). Vaksine settes på skadedagen og 3 dager senere. Dersom en tidligere ikke er vaksinert skal det også gis ytterlig to vaksiner (på dag 7 og 14-28). 


Mulig eksponering for rabiessmitte er en nødssituasjon og behandlingen må påbegynnes snarest mulig og uten forsinkelse. I Bærum kommune er det Folkehelsekontoret som gir posteksponeringsvaksiner og immunglobulin. Ved spørsmål ta kontakt med din fastlege eller Folkehelsekontoret : Tlf 67503200

Smittevernoverlege Bjørg Dysthe

Bærum kommune

0 0
Feed