Utendørs malearbeid

I mai og juni vil det bli utført utvending malearbeider av Sandvika Legesenter. I denne perioden vil det dessverre bli episoder der det blir færre parkeringsplasser. Vi ber om at parkeringsplassene i disse periodene forbeholdes pasienter med redusert funksjonsevne. På forhånd takk!

I mai og juni vil det bli utført utvending malearbeider av Sandvika Legesenter. I denne perioden vil det dessverre bli episoder der det blir færre parkeringsplasser. Vi ber om at parkeringsplassene i disse periodene forbeholdes pasienter med redusert funksjonsevne. På forhånd takk!

0 0
Feed