Kristine Loe Dahl

Dr Loe Dahl begynte sin praksis ved Sandvika legesenter i 2017. Hun er under spesialisering i allmennmedisin. Uteksaminert ved Universitetet i København 2015. Hun vikarierer for fastlegene Helvig, Mundal og Sagedal.

Sandvika Legesenter
Sandvika legesenter
Postboks 291
1301 SANDVIKA

Besøks adresse:
Engervannsveien 29
1337 SANDVIKA

Telefon:
67 80 86 50

Fax:
67 54 73 90

SMS:
2097, se Time-/rp.bestilling for hvordan dette gjøres