Priser

Vi følger offentlige satser/regulativ.

Prisene justeres hvert år i januar og juli som følge av sentrale forhandlinger.
Prislister finnes oppslått på legesenteret.

Forbruksmateriell og attester faktureres i tillegg til legetime og prøver.

Vi har nå fått mulighet til elektronisk kommunikasjon. Når dette blir av karakter som en konsultasjon tar vi konsultasjonstakst og sender ut regning på dette.
Sandvika Legesenter
Sandvika legesenter
Postboks 291
1301 SANDVIKA

Besøks adresse:
Engervannsveien 29
1337 SANDVIKA

Telefon:
67 80 86 50

Fax:
67 54 73 90

SMS:
2097, se Time-/rp.bestilling for hvordan dette gjøres