Time-/reseptbestilling + SMS

Time på dagen/legevakt

Vi har legevakt for våre pasienter. Ved akutt sykdom har vi god kapasitet til å gi deg time på dagen. Hos oss kan du møte opp kl 08:00 og vi gir deg fortløpende time hos legene om morgenen. Vi har også akuttimer utover dagen. Vennligst kontakt oss for å få tildelt en av disse timene samme dag.


Reseptfornying og bestille time på internett

Kontakt oss per SMS

Vi opplever meget stor trafikk på våre telefoner om dagen. Vi tilstreber å holde ventetiden til et minimum. Derfor har vi nå fått en løsning der du som pasient kan sende Sandvika Legesenter en SMS for å komme i kontakt med oss.

SMS til nummer 2097 "sandvikalege legens initialer ditt navn" når det gjelder

-en kort beskjed eller forespørsel. Eks: fornye fysio.henvisning og andre henvendelser som ikke trenger konsultasjon

-fornying av e-resept for faste medisiner

Dette vil bli videresendt til riktig fastlege. Det er derfor viktig at SMS utformes etter følgende mal:
"sandvikalege legens initialer ditt navn medikamentnavn/forespørsel/beskjed" til tlf.nr: 2097


Bestille time og e-resept på internett

klikk på følgende link: Timebestilling

NB: Dette er forbeholdt våre pasienter som har registrert fastlege ved Sandvika legesenter. Er du ny pasient ved Sandvika legesenter ber vi deg kontakte oss per tlf for 1.gangs bestilling da vi vil opprette en ny journal til deg.


Usikker på om e-resepten er lagt inn?

Gå inn på www.mineresepter.no dersom du er usikker på om du har flere resepter igjen eller om legen din har fornyet resepten etter en forespørsel.

For å kunne bestille timer / resepter over nettet/sms må det være opprettet en journal. Du må ha fastlege ved Sandvika legesenter, og det må være registrert et mobiltelefonnummer på deg i journalen. For våre nye pasienter ber vi om at du kontakter oss per telefon så vi kan registrere en ny journal.

Det gjøres oppmerksom på at leverandøren av denne elektroniske tjenesten tar betalt for dette av pasienten. Beløp fremgår under bestilling.


Vi har også dropp inn timer fra kl 08:00 . Møt opp kl 08:00. Timene er beregnet på meget korte konsultasjoner med enkel problemstillinger.

Sandvika Legesenter
Sandvika legesenter
Postboks 291
1301 SANDVIKA

Besøks adresse:
Engervannsveien 29
1337 SANDVIKA

Telefon:
67 80 86 50

Fax:
67 54 73 90

SMS:
2097, se Time-/rp.bestilling for hvordan dette gjøres