helsenorge.no

Bestill/endre time, fornye resepter, e-konsultasjon og kort beskjed til legen

Vi benytter helsenorge.no for digital dialog med pasientene våre. Du kan bestille og time og fornye resepter kostnadsfritt. Du var videre mulighet for å skrive e-konsultasjon og kort beskje til legen. Ved e-konsultasjon påløper kostnad som for en konstulasjon. Dersom du godtar og anfører at legen kan svare deg etter kl 16:00 påløper en ekstra kostnad, se priser. Vi tilstreber å svare ila dagen, men kan ved stor pågang ta noen virkedager. Du har endelig mulighet til å skrive en kort beskjed til legen, obs at dersom legen oppfatter den korte beskjeden som en konsultasjon vil kostnad påløpe. Telefonen er forbeholdt pasienter som ikke kan kontakte oss digitalt. 

0
Feed

Skriv en kommentar