Artikler og anbefalinger som kan være aktuelle for deg

Les nyheter og få tips og råd fra oss på Sandvika Legesenter.

Kontakt oss
 • 13/05/2019 - Sandvika Legesenter 0 Kommentarer
  Rabies

  Etter sak i media der en ung jente døde av rabies (hundegalskap) etter klor fra hund, har noen pasienter opplevd bekymringer før eller etter utenlandsreise. Det er lav terskel for å anbefale rabiesvaksine før utenlandsreise til eksponerte land. 

  Les mer
 • 05/05/2019 - Sandvika legesenter 0 Kommentarer
  Utendørs malearbeid

  I mai og juni vil det bli utført utvending malearbeider av Sandvika Legesenter. I denne perioden vil det dessverre bli episoder der det blir færre parkeringsplasser. Vi ber om at parkeringsplassene i disse periodene forbeholdes pasienter med redusert funksjonsevne. På forhånd takk!

  Les mer
 • 27/03/2019 - SANDVIKA LEGESENTER 0 Kommentarer
  Meslinger

  I Europa har det de siste årene vært mange utbrudd av meslinger. Flest tilfeller i

  2018/19 er meldt fra Romania, Italia, Polen, Frankrike, Hellas og Storbritannia.
  Vaksine før lengre reise til disse landene kan vurderes for barn fra 9
  mndr. Dersom barnet er under 12 mndr må dosen gjentas i program ved 15 mndr.

  Les mer
 • 18/03/2019 - Sandvika Legesenter 0 Kommentarer
  Har du husket å ta reisevaksiner?

  Ikke glem å ta reisevaksiner. Vi anbefaler at man er ute i god tid før man skal reise.

  Les mer
 • 01/10/2018 - Sandvika Legesenter 0 Kommentarer
  Thomas Helvig har pappapermisjon

  Dr Thomas Helvig har fra november 2018 pappapermisjon 2 dager i uken.

  Les mer