Bestill time eller resept hos Sandvika legesenter

Ved behov for rask behandling gir vi time samme dag for våre faste pasienter.

Bestille time, skriv e-konsultasjon og e-resept på internett på helsenorge.no

Klikk på knappen under for å bestille time (kostnadsfritt), skrive e-konsultasjon* eller e-resept via vår internettportal. Vi gjør oppmerksom på at personvernet og taushetsplikten ved det som noteres i bestillingen er fullstendig. Legen kan gjøre om kort beskjed til e-konsultasjon dersom beskjeden er omfattende. 

NB: Linker til helsenorge.no. Dette er forbeholdt våre pasienter som har registrert fastlege ved Sandvika legesenter. Er du ny pasient ved Sandvika legesenter ber vi deg kontakte oss per tlf for 1.gangs bestilling da vi vil opprette en ny journal til deg.

*vanlig pasientkonsultasjonstakst/egenandel som når du går til legen. Det stor pågang til legene. Ventetid kan bli opp imot 5 dager.

Bestill/endre time Skriv e-konsultasjon Kort beskjed til legen! Forny resept

Bestille time på dagen/legevakt

Vi har legevakt for våre pasienter. Ved akutt sykdom har vi god kapasitet til å gi deg time på dagen. Hos oss kan du møte opp/drop-in kl 08:00, vi gir deg fortløpende timer hos legene om morgenen. Vi har også akuttimer utover dagen. Vennligst bestill time ved å klikke på linken under timene samme dag. Du kan også nå oss per telefon.

Bestill øyeblikkelig hjelp time samme dag

Ring oss

Vi opplever meget stor trafikk på våre telefoner. Vi tilstreber å holde ventetiden til et minimum. Derfor må vi be deg om å kontakte oss gjennom helsenorge.no ved klikke på de passende linkene. Dersom du ikke har mulighet til å ringe oss!

Ring oss

Usikker på om e-resepten er lagt inn?

Gå inn på www.mineresepter.no dersom du er usikker på om du har flere resepter igjen eller om legen din har fornyet resepten etter en forespørsel.

For å kunne bestille timer / resepter over nettet/sms må det være opprettet en journal. Du må ha fastlege ved Sandvika legesenter, og det må være registrert et mobiltelefonnummer på deg i journalen. For våre nye pasienter ber vi om at du kontakter oss per telefon så vi kan registrere en ny journal.

Bestill e-resept