Info om oss

For timebestilling bruk vår internett portal Timebestilling eller kontakt oss også for andre spørsmål gjerne på :

Telefon: 67 80 86 50 (best tilgjengelighet fra 10-11 og 13-15)
Fax: 67 54 73 90

Postadresse:
Sandvika legesenter
Postboks 291
1301 SANDVIKA

Besøksadresse:
Engervannsveien 29
1337 Sandvika
Sandvika Legesenter
Sandvika legesenter
Postboks 291
1301 SANDVIKA

Besøks adresse:
Engervannsveien 29
1337 SANDVIKA

Telefon:
67 80 86 50

Fax:
67 54 73 90

SMS:
2097, se Time-/rp.bestilling for hvordan dette gjøres