Kenneth Sagedal

Spesialist i allmennmedisin og samfunnsmedisin

Tidligere kommunelege i Vest Telemark.
Sykehuserfaring fra Gynekologi og Psykiatri.
Eksamen fra Universitetet i Oslo.

Kenneth Sagedal er tilstede mandag, tirsdag, torsdag og fredag. Onsdager er han praksiskonsulent på medisinsk avdeling på Bærum sykehus.
Sandvika Legesenter
Sandvika legesenter
Postboks 291
1301 SANDVIKA

Besøks adresse:
Engervannsveien 29
1337 SANDVIKA

Telefon:
67 80 86 50

Fax:
67 54 73 90

SMS:
2097, se Time-/rp.bestilling for hvordan dette gjøres