Astrid B. Mundal

Spesialist i allmenmedisin med erfaring fra Oslo og Bærum kommune som kommunelege.

Praksis fra barnepsykiatri og ortopedi.
Eksamen fra universitetet i Oslo.

Astrid B. Mundal er tilstede ved legesenteret på mandag, tirsdag, onsdag og fredag.
Sandvika Legesenter
Sandvika legesenter
Postboks 291
1301 SANDVIKA

Besøks adresse:
Engervannsveien 29
1337 SANDVIKA

Telefon:
67 80 86 50

Fax:
67 54 73 90

SMS:
2097, se Time-/rp.bestilling for hvordan dette gjøres