Håvard Andersen

Spesialist i allmennmedisin

Uteksaminert ved Universitetet i Bergen i 2010. Etter fullført turnustjeneste har Dr Andersen praktisert som fastlege i Bergen og Oslo. Erfaring fra legevaktsarbeid gjennom 2 års ansettelse ved Bergen Legevakt.

1.mars 2018 overtar Dr Andersen etter Dr Jahren. Pasienter som står på Dr Jahrens fastlegeliste vil automatisk bli overført til Dr Andersen. Han tar imot pasienter hver dag mandag til fredag.

Sandvika Legesenter
Sandvika legesenter
Postboks 291
1301 SANDVIKA

Besøks adresse:
Engervannsveien 29
1337 SANDVIKA

Telefon:
67 80 86 50

Fax:
67 54 73 90

SMS:
2097, se Time-/rp.bestilling for hvordan dette gjøres