Thomas Helvig

Spesialist i allmennmedisin

Thomas Helvig har arbeidet ved Sandvika Legesenter siden 2012. Erfaring fra ortopedi og har forsket på hudsykdommer ved Karolinska. Distriksturnus i Bjerkreim og Egersund. Eksamen fra Universitetet i Bergen.

Grunnet pappapermisjon fra november 2018 til våren 2019 tar Thomas Helvig imot pasienter tirsdag, torsdag, fredag. Dr Kristine Loe Dahl vikarierer de øvrige dagene og pasienter kan bestille time hos henne.


Sandvika Legesenter
Sandvika legesenter
Postboks 291
1301 SANDVIKA

Besøks adresse:
Engervannsveien 29
1337 SANDVIKA

Telefon:
67 80 86 50

Fax:
67 54 73 90

SMS:
2097, se Time-/rp.bestilling for hvordan dette gjøres